Vabariigi President

Meil on eriline au, et meie algatusi kontserdisarjade patroonina aastal 2005 on toetanud Vabariigi president Arnold Rüütel

Krahv Carlisle

Suurbritannia Balti Nõukogu patroon
Patroon: PLMF

Mul on südamest heameel toetada Pille Lille Muusikute Toetusfondi. Peale Eesti, Läti ja Leedu taasiseseisvust on kogu maailmal, eriti Suurbritannial, olnud võimalus nautida head Eesti muusikat. Olles olnud oma riigi parlamendi liige neli aastat, on mul olnud suur privileeg olla Briti Balti Nõukogu patrooniks. Nõukogu eesmärgiks on toetada kõiki kolme Balti rahvast. Eestlased, kes emigreerusid Inglismaale peale Teist maailmasõda, on andnud väga suure panuse meie maa heaollu. On viimane aeg, et meie – inglased Eestimaal – vastaksime siin samaga. Ma tunnen uhkust ja heameelt, et olen kutsutud osa võtma sellest projektist. Eesti muusikud on erakordselt andekad. Me toetame neid igati.

Proua Sarah Squire

Tema Majesteedi Ühendatud Kuningriikide Suursaadik Eesti Vabariigis
PLMF viitsepatroon

Mul on väga hea meel olla seotud üleskutsega, mis kannab tunnustatud Eesti noore laulja Pille Lille nime, kes on lõpetanud meie maa ühe parima muusikakolledži. Uus fond loob arvukatele Eesti noortele interpreetidele võimaluse maailmatasemel õpetuse saamiseks parimatelt pedagoogidelt. Fond toetub eestlaste rikkale muusika- ja ooperikultuurile ja aitab viia andekaid Eesti muusikuid maailma kontserdilavadele.

Härra Jaakko Blomberg

Soome Vabariigi Suursaadik Eesti Vabariigis
PLMF viitsepatroon

Olen alati uskunud, et inimese anne kuulub jagamisele teistega. Seega olin ma väga rahul võimalusega osaleda mingilgi määral noorte Eesti muusikute võimete ja potentsiaali teostamisel. Nende inimeste, kes peatselt koos teiste andekate eurooplastega astuvad üles maailma erinevatel kontserdilavadel.

Härra Edgars Skuja

Läti Vabariigi Suursaadik Eesti Vabariigis
PLMF viitsepatroon

Muusika on väga demokraatlik ja mitmetahuline kunstiliik, mis ei tunne keelebarjääre. Ta võimaldab suhtlust kõigile arusaadavas muusika keeles. Siiski on erinevate maade muusikal oma isikupärane stiil ja iseloom, varjundid ja meeleolud. Minu arvates selline muusikafond avab head võimalused teiste maade muusika tundmaõppimiseks. See aga rikastab meid kõiki.

Härra Per Kristian Pedersen

Norra Kuningriigi Suursaadik Eestis
PLMF viitsepatroon

Nii Norras kui Eestis on kultuuripärand kujundanud rahvuslikku identiteeti, mis on viinud meid iseseisvusele. Täna on kultuuril oluline osa välispoliitikas. Seepärast on mul au ja heameel olla seotud fondiga, mille eesmärgiks on aidata noori Eesti muusikuid ja ooperilauljaid ning viia nende anne ühendusse muu maailmaga.

Härra Margus Allikmaa

Eesti Vabariigi kultuuriminister (2003)

Et arendada, olla konkurentsivõimeline ja jõuda tippu, on muusik oma loometeel ikka tuge vajanud. Sada aastat tagasi kirjutas eesti poliitik ja kirjamees Jaan Tõnisson: “…peab aga ära tundma, et kus andekas inimene väliste raskustega võitlemas, seal ümbrus ja ühiskond seda mitte osavõtmatult külma rahuga pealt vaatama ei või jääda. Sest see ei ole mitte üksiku inimese asi, vaid puutub terve rahva elu huvidesse, kellele tõsine anne suurt üleüldist väärtust tähendab. Hävineb see suur aateline väärtus, siis on kaotajaks kogu rahvas, ühiskond, vahest terve inimsus.”

Et nii ei juhtuks, peab selle eest hoolt kandama eelkõige riik. Samas on rõõm näha, et ka meie ümbrus pole mitte ükskõikne ja mõistab, et eesti muusika on ja peab jääma eesti visiitkaardiks mujal maailmas, ning soovib aidata luua ja säilitada väärtusi kogu inimkonnale. Soovin Pille Lille Muusikute Toetusfondile edu selles tänuväärses töös.

Härra Peep Lassmann

Eesti Muusika ja Teatriakadeemia rektor

Eesti Muusikaakadeemia peab oluliseks, et noortel muusikutel oleks palju võimalusi pidevaks enesetäiendamises ka peale formaalse akadeemilise hariduse omandamist. Seetõttu on mul eriline heameel tervitada uue muusikafondi – Pille Lille Muusikute Toetusfondi – sündi. Soovin tuult tiibadesse!