Ooperistuudio on loodud eesmärgiga arendada professionaalset laulukultuuri, võimaldades lauljatele
enesetäiendust rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide käe all.

2021. aastal toimuvad stuudio tegevused lastele, noortele ja harrastajatele
ajavahemikus 1. juuli – 24. juuli.
Professionaalsete juhendajate käe all avaneb võimalus osa saada
laulu ja liikumistundidest, tööst lavastaja ja kontsertmeistriga.

Laulutunnid: ajavahemikus 1. – 17. juuli
Intensiivkursus: 18. – 22. juuli Tallinnas
Lavastatud kontsert-etendused: 23. ja 24. juulil
Tallinna Püha Katariina kirikus (Vene 14a)

Ettelaulmine stuudiosse toimub vahemikus 29. ja 30. juuni!

Ettelaulmiseks palume ette valmistada:
• 2 laulu/aariat vabal valikul
(võimalusel koos saatega, mis võib tulla fono pealt)
• luuletus või proosatekst

Õpetajad/juhendajad: Maria Veretenina, Kristina Vähi, Pille Lill,
Marion Melnik, Elena Bražnik, Anna-Liisa Pillak,
Ivo Posti, Mati Kõrts, Pavlo Balakin, Alar Haak jt

TINGIMUSED


Stuudio töö toimub kahes kategoorias:
1. lapsed ja noored (10 kuni 18 eluaastat)
2. harrastuslauljad (alates 19 eluaastast)    

Ooperistuudio tasu: 8 laulutundi a 30-40 min, 5 päevane intensiivkursus,
1 kontsert-etendusel osalemine

1. kategooria 390€
2. kategooria 490€
– Eesti kodanikel on võimalus taotleda stipendiumi 100€ avalduse alusel 

Registreerumiseks palume saata sooviavaldus hiljemalt 28. juuniks e-posti aadressile plmf@plmf.ee
Avalduses tuleb märkida enda kohta järgnev info:
vabas vormis CV, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev,
töökeel ning ettelaulmiseks valitud teoste pealkirjad koos autoritega.

– Ettelaulmine ja laulutunnid võimalusel kontaktselt, vajadusel Zoomis

– Ooperistuudio töökeelteks on eesti, vene ja inglise keel

– Tasu maksmise võimalus kahes osas

– Kursuse lõppedes väljastab PLMF stuudios osalejatele tunnistuse