Mis on PLMF?

Muusikute fond PLMF

Muusikute fond PLMF kutsuti ellu ooperilaulja Pille Lille eestvedamisel 2003. aastal missiooniga igakülgselt toetada andekaid muusikuid nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel.

PLMF on ainulaadne kodanikualgatuslik nähtus nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Samalaadset missiooni, luua arengueeldused kõige perspektiivikamatele solistipotentsiaaliga muusikatalentidele, kohtame küll erinevates fondides üle maailma, kuid ükski neist ei pühendu annetele vanusepiiranguid arvestamata. PLMF on seadnud eesmärgiks astuda muusikute ellu sel hetkel, kui nad seda kõige enam vajavad, siis kui erinevad noorteprogrammid juba sulguvad ehk vanuses 25-35. PLMF ulatab abikäe esinemisvõimalusteks nii kodus kui välismaal, täiendõppeks, järjepidevaks konsultatsiooniks, kvaliteetsete instrumentide soetamiseks jpm.

PLMF kammerkontserdid on aastaringselt oodatud üle Eesti nii suuremates linnades kui paljudes väikestes asulates peamiselt kontserdisarjade “Meistrite Akadeemia” ja “Hingemuusika” raames. Lastele ja noortele viiakse muusikapisik kätte otse koolitundi Eesti kõige väljapaistvamate solistide esitusel. Koos partneritega toimuvad kontserdid ning ühisprojektid välisriikides.

PLMF korraldab traditsiooniliselt nelja festivali – Tallinna Talvefestival, Tallinna Kammermuusika Festival, Rapla Kirikumuusika Festival ja Eivere Klaverifestival. Festivalidega koostöös toimuvad rahvusvahelised meistriklassid noortele keelpillimängijatele, vokalistidele ning pianistidele. PLMF pakub kunstilist juhendamist lisaks Valga-Valka seitsme kiriku suvemuusikafestivalile ja Väike-Maarja Muusikafestivalile (alates aastast 2019 muutub nimi Virumaa Muusikafestivaliks). Vüike-Maarja festivali raames on läbi viidud kolmel korral Vabariiklik Vokalistide konkurss, mis on pühendatud varalahkunud tenorile Vello Jürnale. 

Üheks väljundiks noorte annete esiletõstmiseks on Tallinna Kammermuusika Festivalil väljaantavad iga-aastased preemiad „Noor laulja, muusik, helilooja või dirigent“. Pea kõikidest varasematest laureaatidest on sirgunud laiemale publikule tuntud artistid, kelle seas on Oliver Kuusik, Helen Lokuta, Rene Soom, Priit Volmer, Anna-Liisa Bezrodny, Oksana Sinkova, Andreas Lend, Mihkel Poll, Risto Joost, Pärt Uusberg jt.

2017. aasta pakkus muusikute fondile uue väljapaistva teetähise: oktoobris avati huvikool PLMF Academia Nova, kus oma õpetajaannet saavad arendada PLMF-iga pikaajaliselt koostöös olnud professionaalsed muusikud. Huvikool tegutseb Südalinna kooli ruumides, kus viiakse läbi erinevate instrumentide õpet, meistrikursuseid, avatud on kooristuudio jpm.

PLMF-i tugevuseks on aktiivne rahvusvaheline tegevus. Erinevaid vahetus- ja koostööprojekte on korraldatud alates 2008. aastast. Seoses välistegevuse laienemisega loodi muusikute fondi kõrvale ka PLMF Arts Management eesmärgiga arendada artistide esindamist/esitlemist väljaspool Eestit.

Alates 2006. aastast on PLMF pööranud tähelepanu abivajajatele meie ühiskonnas ja oleme selleks loonud heateoalgatuse motoga “Tõsta pilk ja ava süda“. Kampaania toimub Tallinna Talvefestivali raames ning aastate jooksul on festival kogunud raha Käo puuetega laste keskusele muusikaterapeutide koolitamiseks ja pillide ostmiseks, MTÜ-le Nirk igapäevaste sõidukulude katteks, Saaremaa lastele muusikainstrumente ostmiseks, Eesti tippinterpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule uue kaubiku ostmiseks igapäevaseks toidu transpordiks, Tallinna Vanalinna Muusikakoolile võimaldamaks erivajadustega lastele senisest rohkem tugiisikute poolt toetatud muusikaõpet, eramuusikakoolidele instrumentide soetamiseks jt.

Kutsume ka teid üles annetama: MTÜ Muusikute täiendõppe keskus, EE037700771003227591, AS LHV Pank, märgusõnaga „Tõsta pilk ja ava süda“.

 

PLMF Pillifond

Fond on loodud 2011. aastal PLMF initsiatiivil eesmärgiga leida toetust nii Eesti interpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks kui ka eramuusikakoolidele pillipargi täiendamiseks.

Toeta

PLMF on siiralt tänulik kõikidele toetajatele ja muusikasõpradele!

PLMF kuulub/on kuulunud järgmisetesse katusorganisatsioonidesse:

Majanduslikud tulemused:

Fond järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid – http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Üles ↑