Open/Close Menu Planet Of Talent

EESTI ERA KONTSERDIKORRALDAJATE ÜMARLAUD

Täna, 24.05.2023 kell 16 toimub zoomi vahendusel Eesti Kultuuri Koja muusika töörühma tegevuse raames ümarlaud, kus kohtuvad eraõiguslikud kontserdikorraldajad, et ühendada jõud, jagada kogemusi, tekitada ühine platvorm Erakorraldajate Liidu näol. 
Erakorraldajad rikastavad ja mitmekesistavad kultuurielu, on paindlikud ja arenevad koos publikuga, viivad muusikaelamusi üle kogu Eesti (ning ka väljapoole), on tööandjaks suurele osale interpreetidest pakkudes neile esinemisvõimalusi.

Liidu eesmärgid on:

 • Eesti kontserdikorralduse edendamine ja oma liikmeks olevate ühenduste tegevuse toetamine ja huvide kaitsmine;

 • Eesti eraõiguslike kontserdikorraldajate loominguliste ja majanduslike huvide eest seismine ja kaitsmine;

 • Sidemete tugevdamine eesti kontserdikorraldajate vahel;
 • Eesti interpretatsioonikunsti propageerimine nii kodu- kui ka välismaal;

 • Peab vajalikuks esindatust kõikides muusikaelu suunavates ja rahaliselt toetavates organisatsioonides ja koostööd riiklike ning avalik-õiguslike institutsioonidega;

 • Vahendab informatsiooni eesti erakorraldajate kohta nii kodu- kui ka välismaal;

 • Loob eesti erakorraldajate infopanga;

 • Toetab kontsertorganisatsioonide ja agentuuride teket ja tegevust;

 • Väärtustab erainitsiatiivi;
 • Algatab uuringu interpreetide vajaduste väljaselgitamiseks ning olemasolevate era ja riiklike esinemisvõimaluste kaardistamiseks.

© Muusikute Fond PLMF 2023. Kodulehe autor W3b.ee

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop